Tomt till salu i Sollentuna tomt till salu på Minervavägen i Soll... (2024)

Bild tillhandahålls av Google Street View och kan vara oprecis:

 • Tomt till salu i Sollentuna tomt till salu på Minervavägen i Soll... (1)

  Modellfoto

 • Tomt till salu i Sollentuna tomt till salu på Minervavägen i Soll... (2)

  Modellfoto

 • Tomt till salu i Sollentuna tomt till salu på Minervavägen i Soll... (3)

  Modellfoto

Minervavägen, Sollentuna

 • Tomt till salu

Tomt till salu i Sollentuna tomt till salu på Minervavägen i Soll... (4)

Minervavägen, Sollentuna

 • Tomt till salu

FÅ MER INFO OM BOSTADEN

Få tillgång till denna bostad, tillgång till alla bostäder och snabbt besked om nya bostäder. Det kostar 25 kronor för den första dagen och därefter 250 kronor per 7 dagar. Kom vidare till nästa steg genom att trycka på knappen.

Fakta

Rapportera fel

 • 4194592
 • Tomt
 • Ej angivet
 • Ej angivet

FÅ MER INFO OM BOSTADEN

Få tillgång till denna bostad, tillgång till alla bostäder och snabbt besked om nya bostäder. Det kostar 25 kronor för den första dagen och därefter 250 kronor per 7 dagar. Kom vidare till nästa steg genom att trycka på knappen.

Tomt till salu i Sollentuna

Tomt till salu i Sollentuna

Information och data

Detta är ett sökresultat. Klicka dig vidare till den externa webbplatsen för att få mer information om bostaden

Liknande bostäder

Vanliga frågor

Vad är priset och var ligger denna bostad på Minervavägen?

Bostaden ligger i Sollentuna, som ligger i Stockholms län.

Statistik över utvecklingen av lediga tomter till salu i Sollentuna under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga tomter till salu i Sollentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet tomter till salu i Sollentuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya tomter i Sollentuna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal tomter i Sollentuna som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga tomter till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya tomter till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över sålda tomter i Sollentuna över tid.

Datum Alla tomter till salu Nya tomter att hyra Sålda tomter
2. maj 2024 3 0 0
1. maj 2024 3 0 0
30. april 2024 3 0 0
29. april 2024 3 0 0
28. april 2024 3 0 0
27. april 2024 3 0 0
26. april 2024 3 0 0
25. april 2024 3 0 0
24. april 2024 3 0 0
23. april 2024 3 0 0
22. april 2024 3 0 0
21. april 2024 3 0 0
20. april 2024 3 0 0
19. april 2024 3 0 0
18. april 2024 3 0 0
17. april 2024 3 0 0
16. april 2024 3 0 0
15. april 2024 3 0 0
14. april 2024 3 0 0
13. april 2024 3 0 0
12. april 2024 3 0 0
11. april 2024 3 0 0
10. april 2024 3 0 0
9. april 2024 3 0 0
8. april 2024 3 0 0
7. april 2024 3 0 0
6. april 2024 3 0 0
5. april 2024 3 0 0
4. april 2024 3 0 0
3. april 2024 3 0 0
2. april 2024 3 0 0

Statistik över lediga tomter till salu i Sollentuna

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av tomter till salu i Sollentuna. Se också samlad statistik över alla lediga tomter till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya tomter till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över sålda tomter i Sollentuna över tid.

Tomter
Antal lediga bostäder 3
Antal nya bostäder sedan igår 0
Antal sålda bostäder sedan igår 0
Lediga m2 totalt 0

Populära sökningar

Bostäder att hyra i Sollentuna

Tomter i Sollentuna

Bostäder till salu i Sollentuna

Bostadsrätter till salu i Sollentuna

Lägenheter till salu i Sollentuna

Hus till salu i Sollentuna

Radhus till salu i Sollentuna

Fritidshus till salu i Sollentuna

Tomter till salu i Stockholm

Se alla populära sökningar

Tomt till salu i Sollentuna tomt till salu på Minervavägen i Soll... (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.